Regionalny Zjazd Gospodyń Wiejskich
+ konkurs na tradycyjną specjalność Koła Gospodyń
Zjazd odbędzie się 7.12.2019 r. w Poznaniu!
Zapraszamy na to wyjątkowe spotkanie łączące kobiety wszystkich pokoleń.
Jest to doskonałe pole do dyskusji oraz wymiany doświadczeń zarówno przez przedstawicielki tradycyjnego, jak i nowoczesnego spojrzenia na działalność kół wiejskich.
Patronat Zjazdu:
Patronat Medialny:
Do udziału zapraszamy wszystkie Panie, które chcą dowiedzieć się:
jak owocnie prowadzić bieżącą działalność koła czy stowarzyszenia gospodyń wiejskich,
kiedy lepiej założyć koło gospodyń wiejskich, a kiedy stowarzyszenie i od czego to zależy,
jakie są konkretne źródła dofinansowania działalności organizacji kobiet wiejskich,
w jaki sposób ciekawie i skutecznie promować swoje koło,
jakie są uwarunkowania podatkowe i prawne działalności sprzedażowej koła.
Program Zjazdu Gospodyń Wiejskich:
(godz. 10:00-17:00)
CZĘŚĆ I
Szkoleniowa
 • Jak wziąć sprawy w swoje ręce i założyć koło lub stowarzyszenie gospodyń wiejskich? – ścieżka prawna i obowiązkowa dokumentacja
 • W jaki sposób skutecznie pozyskiwać środki na działalność organizacji gospodyń – na co można przeznaczyć dotację i jak znaleźć alternatywne źródła finansowania?
 • Jak rozmawiać ze sponsorami, pisać listy sponsorskie i prezentować swoją ofertę, by zachęcić przedsiębiorców do współpracy?
 • Jak prawidłowo rozliczać dotacje na realizację zadań ustawowych koła i jak uniknąć błędów w przygotowaniu sprawozdania dla ARiMR?
 • W jaki sposób przełożyć współdziałanie koła z instytucjami publicznymi i organizacjami niesamorządowymi na wszechstronną promocję kultury i tradycji regionu?
 • Co muszą zawierać umowy z regionalnymi organizacjami i z podmiotami indywidualnymi oraz w jaki sposób rozwiązywać dylematy księgowo-finansowe?
 • Za co odpowiadają poszczególne osoby w strukturze koła: prezes, zarząd, członkowie, na przykładzie konkretnych sytuacji podczas organizacji wycieczek, imprez integracyjnych, festynów czy pikników charytatywnych?
CZĘŚĆ II
Konkursowo-artystyczna
 • Wystąpienie:
  • Jak promować regionalne tradycje i własną działalność koła?
  • Jak integrować środowisko wiejskie?
  • Jak aktywizować lokalną społeczność?
 • Prezentacja potraw, produktów i wyrobów artystycznych kół, które zgłoszą udział w konkursie
 • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród
 • Wspólna degustacja prezentowanych potraw
 • Zakończenie: koncert chóruM
Prelegenci:
Adwokat Mikołaj Pomin
Od 2005 r. prowadzi praktykę adwokacką, specjalizuje się w prawie i procesach budowlanych, szeroko rozumianych sprawach administracyjnych i cywilnych. Zajmuje się obsługą prawną rynku nieruchomości. Przedmiotem jego praktyki jest również prawo rolne, w tym obsługa prawna rolników, gospodarstw rolnych i grup producentów rolnych. Od wielu lat współpracuje ze społeczno-zawodowymi organizacjami rolników, w tym kołami gospodyń wiejskich oraz branżową prasą rolniczą.
Wanda Waleriańczyk
Przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Na Rzecz Promocji i Rozwoju w Ślesinie, organizatorka corocznych Ogólnopolskich Zjazdów Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w Licheniu. To dzięki niej do Lichenia zjeżdżają rzesze kobiet wiejskich z całej Polski na dwudniowe spotkanie z tradycją i folklorem wzbogacone o przeżycia duchowe i religijne.
Co zyskasz, uczestnicząc w warsztatach?
 • Każda uczestniczka wydarzania otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w Regionalnym Zjeździe Gospodyń Wiejskich!
 • Otrzymasz opinię specjalisty na temat prawnych zagadnień dotyczących działalności organizacji kobiet wiejskich.
 • Poznasz inne, ciekawe sposoby prowadzenia czy poszerzenia oferty podejmowanych działań i inicjatyw.
 • Wymienisz się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie realizowanych zadań społeczno-kulturalnych i kultywowania tradycji z innymi kołami.
 • Zaprezentujesz kulinarną chlubę swojego koła, pochwalisz się tradycją swojej miejscowości i masz szansę wygrać jedną z trzech nagród w naszym konkursie.
Ważna informacja! Finansowanie udziału w Zjeździe!
W dniu 21 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17.09. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa ARiMR pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. poz. 1794).
Celem zmiany przepisów jest dopuszczenie możliwości uzyskania pomocy finansowej przez wszystkie koła gospodyń wiejskich, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.
Jednocześnie projektowane rozporządzenie przewiduje, że koła gospodyń wiejskich, którym odmówiono przyznania pomocy finansowej w 2019 r., z powodu niespełnienia warunków określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia, będą mogły w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia złożyć ponownie wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
Kogo zapraszamy:
 
 •  Członkinie kół i stowarzyszeń gospodyń wiejskich
 • Mieszkanki wsi i gospodynie w każdym wieku
 • Kobiety pragnące założyć koło i stać się animatorkami w swojej społeczności
Szczegóły organizacyjne.
Gdzie i kiedy? Jak dojechać?
Miejsce Zjazdu:
Collegium Da Vinci
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań

Uczelnia znajduje się przy Parku Cytadela. Z dworca Poznań Główny można do niej dojechać liniami autobusowymi: 168 lub 171 (kierunek Podolany, należy wysiąść na przystanku ‘Urząd Marszałkowski’, następnie przejść ok. 500 m).

Wjazd na bezpłatny, ogólnodostępny parking dla uczestników znajduje się od ulicy Na Podgórniku. UWAGA: liczba miejsc na parkingu jest ograniczona, alternatywnym miejscem do zostawienia auta są pobliskie ulice należące do miejskiej strefy (bezpłatnej w soboty).
Kontakt:
Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń
E-mail
bok@forum-media.pl
Telefon
61 66 55 774