Program.
KONGRES ROZPOCZNIEMY AKCENTEM MUZYCZNYM - KONCERTEM W WYKONANIU ANI BRODY.
Pani Ania łączy tradycję i nowoczesność, kształtuje duchową stronę tradycyjnej muzyki polskiej i hołdowanie wartościom bliskim sercu.
Panel I
Prawne aspekty funkcjonowania kół i stowarzyszeń w kontekście nowej ustawy o kołach gospodyń wiejskich i prawa o stowarzyszeniach
 • Jak wziąć sprawy w swoje ręce i założyć koło lub stowarzyszenie gospodyń wiejskich z uwzględnieniem korzyści wynikających z wyboru danej formy organizacji – rejestracyjna ścieżka prawna i obowiązkowa dokumentacja.
 • Skuteczne pozyskiwanie środków na działalność organizacji gospodyń – listy dozwolonych zadań finansowanych z dotacji i alternatywne źródła finansowania.
 • Prawidłowe rozliczanie dotacji na realizację zadań ustawowych koła i najczęstsze trudności w przygotowaniu sprawozdania dla ARiMR – jak uniknąć błędów?

Uwaga! Integrujmy się i dzielmy wiedzą! Podczas Kongresu będzie można skorzystać z bezpłatnych porad prawnika.

Panel II
Gospodyni wiejska jako liderka – rozwój osobisty i przedsiębiorczość w przestrzeni organizacji
 • W jaki sposób wykorzystać przedsiębiorczy potencjał członkiń? Jak krok po kroku rozwijać własną aktywność biznesową – od wysłania pierwszego maila, poprzez podpisanie odpowiednich umów, aż do rozpoczęcia działalności?
 • Wskazówki do rozwojowej organizacji własnego czasu – jak nowe pokolenie gospodyń może znaleźć przestrzeń na własny rozwój i aktywność społeczną.
 • Opowiedz swoją historię i zainspiruj! Trzy kobiety, trzy drogi realnego rozwoju osobistego i zawodowego – dyskusja z udziałem zaproszonych gości: pisarki Katarzyny Enerlich, projektantki Natalii Ślizowskiej oraz piosenkarki i cymbalistki Anny Brody.
 • Dorota Wellman w rozmowie z Martą Klepką o kobiecości, pasji i życiu. Również uczestniczki kongresu będą mogły zadawać pytania.

Uwaga! Integrujmy się i dzielmy wiedzą! Podczas Kongresu będzie można skorzystać z porad w zakresie kobiecego wizażu, dopasowanych do indywidualnych potrzeb każdej kobiety.

Panel III
Inicjatywy rozwijające i integrujące całą społeczność lokalną – dobre praktyki
 • Ambasadorki działań społeczno-kulturalnych – nowa rola gospodyń w tworzeniu profilowanej i niebanalnej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Piknik charytatywny, rajd terenówkami czy sesja zdjęciowa – przykłady oryginalnych inicjatyw gospodyń, zacieśniających więzi społeczne i integrujących nowych mieszkańców wsi.
 • Współpraca organizacji gospodyń z instytucjami publicznymi i organizacjami niesamorządowymi – dobre praktyki.
Panel IV
Łączenie tradycji z nowoczesnością w działalności gospodyń
 • Wiara i tradycja jako kluczowe składniki tożsamości kobiet na wsi, wzmacniające przynależność do grupy.
 • Jak skutecznie zwiększyć liczbę członkiń organizacji gospodyń – międzypokoleniowa wymiana doświadczeń jako szansa na zaangażowanie gospodyń w każdym wieku.
 • Nowe technologie w działalności organizacji gospodyń – praktyczne wskazówki do wykorzystania narzędzi internetowych do popularyzowania regionalnych inicjatyw i tradycji.

 

 

 

UWAGA! Udział w kongresie może być sfinansowany ze środków pochodzących z działalności Koła Gospodyń Wiejskich!

W przypadku gdy statut Koła przewiduje prowadzenie działalność społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej, nie ma przeszkód, aby Koło sfinansowało udział członkiń tego Koła w organizowanym Kongresie. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2212 ze zm.) dochód z działalności koła gospodyń wiejskich służy realizacji celów statutowych.