Baza wiedzy
Społeczność lokalna a koła gospodyń wiejskich
Redakcja

Koło gospodyń wiejskich jest samorządną, dobrowolną i niezależną społeczno-zawodową organizacją. Warto zauważyć, że koło gospodyń wiejskich jest organizacją pozarządową, jeśli działa ono w oparciu o prawo o stowarzyszeniach, co dotyczy stowarzyszeń zwykłych i rejestrowanych. Koło gospodyń wiejskich jako organizacja pozarządowa ma w nazwie stowarzyszenie. Rola kół gospodyń wiejskich jest duża i warto podnosić poziom wiedzy na ich temat. Ponadto osoby nimi zarządzające muszą mieć świadomość, że współczesna wieś ulega dynamicznym przemianom, na które należy odpowiadać.

Czytaj dalej
Koło gospodyń wiejskich
Redakcja

Koło gospodyń wiejskich wraz z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. uzyskało osobowość prawną oraz możliwość otrzymania wsparcia finansowego. Ustawa ta wskazuje, że jest to samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi, która jest niezależna od administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ma ona wspierać rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, co więcej, koła powinny aktywnie działać na rzecz środowisk wiejskich.

Czytaj dalej
Koło gospodyń wiejskich – ustawa
Redakcja

Nowa ustawa o kołach gospodyń wiejskich obowiązuje od 9 listopada 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 2212 ze zm.) ze zmianami wprowadzonymi 15 marca i przyjętymi 25 marca 2019 roku. Zawarte są w niej formy oraz zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich. Określa ona również tryb, w jakim powinny być one zakładane i organizowane. Koło gospodyń wiejskich w ustawie opisane jest jako samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Wyróżnia ją niezależność od jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Ma ona wspierać rozwój przedsiębiorczości na wsi, ale i aktywnie działać na rzecz wiejskich środowisk.

Czytaj dalej