Społeczność lokalna a koła gospodyń wiejskich

Koło gospodyń wiejskich jest samorządną, dobrowolną i niezależną społeczno-zawodową organizacją. Warto zauważyć, że koło gospodyń wiejskich jest organizacją pozarządową, jeśli działa ono w oparciu o prawo o stowarzyszeniach, co dotyczy stowarzyszeń zwykłych i rejestrowanych. Koło gospodyń wiejskich jako organizacja pozarządowa ma w nazwie stowarzyszenie. Rola kół gospodyń wiejskich jest duża i warto podnosić poziom wiedzy na ich temat. Ponadto osoby nimi zarządzające muszą mieć świadomość, że współczesna wieś ulega dynamicznym przemianom, na które należy odpowiadać.

Rola kół gospodyń wiejskich

Rolą kół gospodyń wiejskich jest rozwijanie przedsiębiorczości kobiet na obszarach wiejskich oraz ich kształcenie, ale i prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowej. Ważnym elementem działalności kół jest również działalność na rzecz poprawy warunków życia oraz pracy kobiet na wsi. Ponadto rola kół gospodyń wiejskich wiąże się z promowaniem kultury i sztuki ludowej, a także upowszechnianiem oraz rozwijaniem form współdziałania i gospodarowania wraz z racjonalnymi metodami prowadzenia gospodarstw domowych.

Społeczność lokalna – aktywizacja

Jedną z ról kół gospodyń wiejskich jest integracja mieszkańców wsi i aktywizacja społeczności lokalnej. Takim działaniom sprzyjają różnorodne inicjatywy. Jednym z przykładów takich działań może być budowa placu zabaw połączonego z siłownią. Miejsce tego typu służy wszechstronnemu rozwojowi dzieci, będąc idealnym punktem aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Sama siłownia w przypadku dorosłych mieszkańców sprzyja promocji zdrowego stylu życia. Integracja mieszkańców wsi w takich miejscach może przebiegać bardzo sprawnie i z dobrymi rezultatami.

We współczesnej wsi istnieje również miejsce na pielęgnację kultury i sztuki ludowej. Koła gospodyń wiejskich mogą organizować w tym celu różnego rodzaju warsztaty, np. dotyczące nauki haftu, tworzenia kartek okolicznościowych, gotowania regionalnych potraw czy też zdobienia pisanek lub tworzenia ozdób świątecznych. 

Integracja mieszkańców wsi a współpraca z kołem gospodyń wiejskich

Współpraca z kołem gospodyń wiejskich okazuje się niezwykle rozwijająca dla społeczności lokalnej i jej członków w różnym wieku. Koło może organizować różnorodne ciekawe zajęcia dla dzieci związane z tradycją danego regionu czy wsi. Mogą mieć one formę warsztatów rękodzielniczych, kulinarnych, wyjść w teren czy „wykładów”. Współpracę z kołem gospodyń wiejskich często podejmują szkoły. Jednak, co ważne, integracja mieszkańców wsi nie powinna nikogo wykluczać, a raczej koncentrować się wokół osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Współczesna wieś gotowa na zmiany

Warto też zauważyć, że współczesna wieś jest pozytywnie nastawiona do wszelkich inicjatyw integrujących. Społeczność lokalna może być również integrowana podczas przedsięwzięć dotyczących historii i tradycji danej wsi. Prezentacja fotografii, omawianie dawnych zwyczajów czy przywołanie wspomnień najstarszych członków społeczności to również dobra droga do kontaktu różnych pokoleń mieszkańców wsi. Współpraca z kołem gospodyń wiejskich może być prowadzona również przez Ochotniczą Straż Pożarną czy kościołem. Sprawne działanie każdej z tych struktur i ich kontakt ze sobą sprzyjają integracji mieszkańców wsi oraz ożywieniu społeczności lokalnych.  

Ogólnopolski Kongres Kół Gospodyń Wiejskich

Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Gospodyń Wiejskich, który odbędzie się 15 listopada 2019 r. w Warszawie. Wśród omawianych zagadnień znajdą się procedury prawne tworzenia i rejestrowania kół w kontekście nowej ustawy, opis działań nakierowanych na rozwój osobisty kobiet z wiejskich społeczności lokalnych czy finansowe aspekty działalności kół. Ważnym punktem spotkania będzie także panel poświęcony współczesnej wsi i aktywizacji jej mieszkańców. Przedstawione zostaną przykładowe sposoby aktywizacji społeczności lokalnej, sposoby, jak może przebiegać integracja mieszkańców wsi, i możliwości współpracy kół gospodyń wiejskich z organizacjami niesamorządowymi. Nasze ekspertki przedstawią także interesujące sposoby na łączenie tradycji z nowoczesnością w działaniach kół oraz podkreślą rolę kół gospodyń wiejskich.  Zachęcamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu