Koło gospodyń wiejskich

Koło gospodyń wiejskich wraz z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. uzyskało osobowość prawną oraz możliwość otrzymania wsparcia finansowego. Ustawa ta wskazuje, że jest to samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi, która jest niezależna od administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ma ona wspierać rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, co więcej, koła powinny aktywnie działać na rzecz środowisk wiejskich.

Według ustawy koło gospodyń wiejskich ma za zadanie prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej, a także działać na rzecz wszechstronnego rozwoju środowisk wiejskich. Niewątpliwie równie istotnym punktem działania kół gospodyń wiejskich jest wsparcie rozwoju zawodowego i przedsiębiorczości kobiet. Powinny one inicjować i prowadzić działania dążące do poprawy warunków życia i pracy kobiet żyjących na wsi, a także wspierać rozwijanie aktywności biznesowej. Ponadto do zadań koła gospodyń wiejskich należy upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania oraz racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych. Mają one reprezentować interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej. Koło gospodyń wiejskich dąży też do rozwoju kultury ludowej z naciskiem na kulturę regionalną i lokalną.

Jak założyć koło gospodyń wiejskich?

Ustawa reguluje to, jak założyć koło gospodyń wiejskich. Wskazuje ona kwestie takie jak wiek członków, który powinien wynosić co najmniej 18 lat. Z kolei kwestie wstępowania do koła i występowania z niego reguluje statut koła. Do jego założenia wymagane jest co najmniej 10 osób i mogą one działać na wsiach, ale i w sołectwach położonych w granicach administracyjnych miast oraz w miastach do 5 tysięcy mieszkańców. Koło gospodyń wiejskich – jak je założyć i przygotować statut? Otóż nie jest konieczne przygotowywanie własnego statutu, ponieważ koło może działać według statutu wzorcowego, który zawiera wszelkie niezbędne zapisy. 

Jak założyć koło gospodyń wiejskich – krok po kroku

Co ważne, koło gospodyń wiejskich podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, które prowadzone jest przez ARiMR. Wówczas nabywa ono osobowość prawną. Zanim koło zostanie wpisane do rejestru oraz do czasu wyboru organów koła przewidzianych statutem, w jego imieniu działa komitet założycielski. Ten sam komitet składa do kierownika miejscowego powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o wpis koła do rejestru ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu. Myśląc o tym, jak założyć koło gospodyń wiejskich, warto rozważyć dostępne formy organizacji oraz korzyści z nich płynące.

Rozwój zawodowy i aktywność biznesowa na wsi

Istotne jest, by koło gospodyń wiejskich dbało o rozwój zawodowy należących do niego członków i wspierało aktywność biznesową na wsi. Kobiety mieszkające na obszarach wiejskich nie są obecnie wyłącznie gospodyniami domowymi, za to chętnie angażują się w życie społeczności lokalnej i podejmują aktywność biznesową. Zmieniła się ich rola i stały się ważnym podmiotem w wiejskiej społeczności. Niejednokrotnie łączą one rolę żony i matki z dążeniem do osiągnięcia niezależności finansowej. Warto też zauważyć, że kobiety na wsi coraz częściej wybierają rozwój zawodowy poza rolnictwem, ponadto stawiają na zakładanie własnych firm czy organizacji pożytku publicznego, starają się także o modernizację gospodarstw rolnych. W dążeniu do rozwoju zawodowego koncentrują się także na nauce języków, uzupełnianiu formalnego wykształcenia czy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Aktywność biznesowa w środowiskach wiejskich umacnia również poczucie własnej wartości kobiet, co czyni ją niezwykle istotną. Nieustannie istnieje jednak potrzeba wprowadzenia instytucjonalnego wsparcia dla środowisk wiejskich, które będzie przyczyniało się do ich aktywizacji. Właśnie na tym powinny skupiać się koła gospodyń wiejskich. Mogą one wspierać rozwój zawodowy na wsiach przez organizację kursów i szkoleń, zachęcanie kobiet do zakładania własnych aktywności biznesowych. Istotna jest także troska o promowanie znaczenia roli kobiet w przeobrażaniu ich otoczenia. Ponadto oferta edukacyjna kół powinna umożliwiać ich członkom rozwój osobisty i zawodowy.

Rozwój zawodowy wymaga skupienia się na poszerzaniu umiejętności koniecznych do wykonywania zadań na danym stanowisku, ale i zdobywanie takich, które będą miały pozytywny wpływ na możliwość awansu w przyszłości. Warto, by rozwój zawodowy był odpowiednio zaplanowany.

Ogólnopolski Kongres Gospodyń Wiejskich

Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Gospodyń Wiejskich, którego temat przewodni brzmi „Jak tworzyć nowoczesną społeczność w tradycyjnym otoczeniu?”. Wśród poruszonych zagadnień znajdzie się kwestia tego, jak założyć koło gospodyń wiejskich krok po kroku, oraz prawne aspekty funkcjonowania kół i stowarzyszeń. Na kongresie omówiony zostanie rozwój zawodowy i aktywność biznesowa kobiet na wsi. Uczestniczki kongresu dowiedzą się, jak wykorzystać przedsiębiorczy potencjał członkiń koła, i poznają inicjatywy rozwijające i integrujące całą społeczność lokalną. Kongres to również idealna okazja do wymiany doświadczeń z innymi uczestniczkami oraz możliwość uzyskania przydatnych porad. Jeśli interesuje Cię rozwój zawodowy, angażujesz się w życie swojej lokalnej społeczności i należysz do koła gospodyń wiejskich, kongres pozwoli Ci zdobyć wiele przydatnych informacji, które z pewnością wykorzystasz w praktyce!